Собаки моего разведения из помета З фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)

Зенит фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зенит фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зенит фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зенит фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зиберт фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зиберт фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зиберт фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зиберт фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,21.01.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,21.01.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,28.04.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,28.04.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,28.04.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)-справа
Зигерин фон Нордэн,28.04.11.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)-справа
Золлинген фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Золлинген фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Золлинген фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Золлинген фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Золлинген фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Золлинген фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Золлинген фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Золлинген фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,29 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 20 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 20 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 20 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 20 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 23 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 23 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 24 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,1 мес 24 дн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2 мес 2дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,2,5 мес(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,3м19д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)29.10.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Зондеркоманда фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),29.01.11.
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),29.01.11.
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),29.01.11.
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),29.01.11.
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),январь 2011
Зондеркоманда фон Нордэн(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),январь 2011
Зондеркоманда фон Нордэн,почти 9 мес.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда фон Нордэн,почти 9 мес.(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зами фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зами фон Нордэн,24 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зами фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зами фон Нордэн,27 дней(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зами фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Зами фон Нордэн,4м8д(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн),18.11.10.
Зондеркоманда(слева) и Зигерин(справа) фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда(слева) и Зигерин(справа) фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда(слева) и Зенит(справа) фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зондеркоманда(слева) и Зенит(справа) фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)
Зигерин фон Нордэн,33 дня(Ярант фон Нордэн-Шанта фон Нордэн)

Актуально

Питомник зарегистрирован

в Международной

Кинологической

Федерации (FCI)

под названием

"von NORDEN-STERN"

("фон Нордэн-Штэрн")

за №84/11 

Полезная статья-

"Нужно ли размножать?"

Обязательно прочесть всем !!! 

здесь

В нашем питомнике пополнение!

23.12.19.

родились щенки 

от отличной пары:

Xen vom Leithawald и Кантри фон Нордэн-Штэрн.

Информация здесь

Фото Эталона фон Нордэн-Штэрн за 15.09.19. - здесь

Фото  Эталона и Карата 

за 30.08.19.- здесь

Внимание!!!

Посетите страничку сайта-

"ДРЕССИРОВКА СОБАК

В ДОНЕЦКЕ"-здесь

 

хаски Асай Нортен Дрим
хаски Асай Нортен Дрим

Информация

о хэндлинге

(подготовка к выставкам)

на страничке сайта-

"Хэндлинг"-здесь

Фото,рекомендации и др.

Фоторепортаж с региональной выставки немецких овчарок "Донбасс-2013" (Hans Karl,SV,Germany)-здесь и здесь

Бренда-3 место в откр.кл.сук
Бренда-3 место в откр.кл.сук

Добавлены фото на 

страничку

"Фотогалерея"

-здесь

20.07.13. дополнена

страничка

"Фотоприколы".

Смотрите-здесь

Страничка-

"Мои собаки на занятиях

по защите"-здесь


Работает Ярант фон Нордэн
Работает Ярант фон Нордэн
Зондеркоманда фон Нордэн
Зондеркоманда фон Нордэн

"Кубок Агро-Союза"

-спец.выставка немецких

овчарок в Днепропетровске

14.05.11.

Эксперт-Gunter Schwedes,

SV,Germany.Фото-здесь.

Зондеркоманда фон Нордэн
Зондеркоманда фон Нордэн

Страничка

"Кубок Агро-Союза-2011"

в лицах...:)-здесь

Три Оксаны...
Три Оксаны...

Фото и результаты

региональной племенной

специализированной выставки

немецких овчарок "Донецк-2011",

состоявшейся 08.05.11.

(эксперт-Wolfgang Lauber,

Германия) 

размещены-здесь

Ярант фон Нордэн-победитель откр.класса
Ярант фон Нордэн-победитель откр.класса

Фото с выставки собак

всех пород 07.05.11.

в г.Донецке.

Эксперт-В.Сергиенко,

Харьков

здесь

Зондеркоманда фон Нордэн
Зондеркоманда фон Нордэн

Фоторепортаж и результаты специализированной 

выставки немецких овчарок

"Донбасс-2010",

31.07.-01.08.10.

(Hans Karl,Германия)

здесь

Фоторепортаж с

региональной выставки

собак всех пород в

Донецке 30.05.10.,в

рамках которой была

проведена монопородная

выставка "День немецкой

овчарки".Смотрите здесь

Фоторепортаж со

специализированной

выставки нем.овчарок

"Жемчужина

Приазовья-2010"-здесь

Фоторепортаж с выставки

Кубок "Горловская весна-2010"

-здесь 

Яндекс.Погода

Профессиональная

подготовка собак

к выставкам на сайте

Хэндлер в Донецке

Фото, статьи и прочее

Dog Breeder - eurobreeder.com
Сайт собаководов Украины www.uadog.com.ua
Top Sites
free counters